Fødevaresikkerhed

Spørgsmål omkring fødevare-sikkerhed?


Lars Poulsen

Afdelingschef
Tlf. 20 40 94 95
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poppelvej 83
DK-5230 Odense M

Hvad er en branchekode?

Som fødevarevirksomhed kan du hente hjælp til din egenkontrol i en såkaldt branchekode. En branchekode kan betragtes som en generel retningslinje for, hvordan egenkontrolprogrammet kan bygges op i en given branche. Branchekoden suppleres med virksomhedens egne procedurer. Omfanget afhænger af, hvor meget virksomhedens aktiviteter afviger fra det generelle udgangspunkt.

Myndighederne kender til branchekoderne og ved, at der står en faglig organisation bag. Det betyder mere gennemsigtighed og ensartethed ved kontrolbesøgene. Samtidig er du som virksomhed sikker på, at baggrunden for din egenkontrol er opdateret, og du har faglig opbakning, når myndighederne spørger ind.

Branchekoderne bliver overordnet vurderet af Fødevarestyrelsen i dialog med den relevante brancheforening/interesseorganisation. De fleste branchekoder er webbaserede i eSmiley. Brugerne supporteres som en del af medlemsskabet af den organisation, der har ansvaret for materialet.

Vejledning og rådgivning

DSM Consult vejleder og rådgiver medlemmerne om veterinær- og fødevareforhold og kan være behjælpelig med at forstå reglerne og kommunikere med myndighederne. Herudover rådgives der bl.a. om hygiejne, mærkning, import, eksport, listeria og salmonella.

DSM Consult kan gå ind i konkrete sagsbehandlinger og projekter og være høringspart, når det gælder ny lovgiving og fødevareforlig. Desuden samarbejdes der med andre brancherepræsentanter, så I som medlemmer er klædt bedst muligt på.

Vi kan hjælpe dig med:


  • eSmiley - integreret digitalt

  • Økologisk omlægning

  • Kriseberedskab

  • Kurser

  • Eksporttilladelse

  • Kontakt til Fødevarestyrelsen

  • Rådgivning om projekter

  • Audit

  • Certificering

Kom først til seneste nyt samt spændende arrangementer


- en del af

Kontakt


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FødevareDanmark
Poppelvej 83
DK-5230 Odense M

Telefon


Tlf. 63 73 00 00

Mandag-torsdag 8.00 – 16.00
Fredag 9.00 – 13.00